Prázdninový provoz

01.03.2018 20:24

O hlavních prázdninách bude opět možnost umístit dítě  do jedné z MŠ a to takto: 

v době od 2.7.-13.7. 2018- MŠ Hlučínská

v době od 16.7- 27.7. 2018- MŠ Církevní

v době od 20.8.- 31.8. 2018 MŠ Vrablovec 

Zákonný zástupce vyplní Žádost o přijetí dítěte k předšk. vzdělávání v době přerušení provozu kmenové mateřské školy- prázdninový provoz a žádost odevzdá v příslušné Mš v době od 14. 5. 2018- 31.5. 2018.

POKUD BUDE DÍTĚ PŘIJATO , ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE SI VE SVÉ KMENOVÉ MŠ VYŽÁDÁ KOPII EVIDENČNÍHO LISTU DÍTĚTE VČETNĚ ZPRÁVY OD PEDIATRA A ODEVZDÁ V PŘÍSLUŠNÉ MŠ NEJPOZDĚJI DO 15.6. 2018. ZÁROVEŇ PROVEDE PLATBU 200,- Kč ZA ŠKOLNÉ A 370 Kč ZA STRAVU ( 10 X 37 Kč).

Pokud tak zákonný zástupce neučiní, vzdává se možnosti přijetí  dítěte k prázdninovém provozu!