Školní řád

 

OBSAH

 

1. Přijímací řízení

2. Evidence dítěte

3. Provoz mateřské školy

4.Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu

5. Zacházení s majetkem školy

6. Platby v mateřské škole

7. Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

8. Oblasti prevence užívání návykových látek 

9. Závěrečné ustanovení

 
Celý školní řád naleznete zde