Organizační řád

   
 Organizační řád upravuje správu mateřské školy a její organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.Zabezpečuje realizaci především školského zákona – zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky MŠMT  ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
 
 

Obsah:

1 Všeobecná ustanovení 

2. Organizační členění

3. Řízení školy

4, Funkční členění

5. Pracovníci a oceňování práce

 
 
Celý dokument naleznete zde