Koncepce CMŠ

 

OBSAH

 
1 Základní vize
 
2 Vymezení sledovaných oblastí

   

     a) Oblast výchovy a vzdělávání

     b) Personální podmínky

     c) Ekonomické a materiální podmínky

     d) Organizační a řídící podmínky

     e) Spolupráce školy a rodičů dětí

     

Celý  dokument zde

Koncepce mateřské školy.docx (16,8 kB)