třída Broučci

 

BESÍDKA BROUČCI 2018

 
 
 

 

Výlet do ZOO

Ve středu 20.6. 2018  jely děti na výlet do Ostravy, aby si v ZOO prohlédly zvířátka, o kterých jsme si během posledního měsíce  povídali. A´t už v barevném týdnu, kdy jsme si přiblížili život na jiných světadílech nebo i s těmi, co jsme se seznamili nedávno.        

 

 

 

 

Ovečky 2018

 I když počasí je právě letní, je čas, kdy se v přírodě vše probouzí, kvete a rodí. Děti se seznamují s  přírodou, květinami i zvířátky. Ve čtvrtek 21.4. 2018 se naše nejmladší děti vypravily  na malý výlet do nedalekých Petřkovice k ovečkám, aby je viděly na vlastní oči.      

 
 
 

Naše práce v měsíci lednu

 

 

Několik fotek ze života dětí třídy Broučci

 
 

 

 

Plody podzimu "Ovoce a zelenina"

V sadech i na zahrádkách je čas sbírání  plodů a tak i v naší třídě si povídat o ovoci a zelenině.  Děkuji všem rodičům, že díky jejich pomoci, jsme si mohli plody nejen prohlédnout, ale i ovonět a ochutnat.

 

  

Moje školka 

Ve třídě nejmladších dětí se seznamujeme se školkou, novými kamarády i s těmi, kdo se o nás starají. 

Děti si prohlédly prostor, kde se připravuje jídlo. Teta Jarka jim povyprávěla o svojí práci a pak si děti vyzkoušely připravit si svačinku.

 

Kdo se o mě stará ( část I.)

 

 

 

Kdo se o mě stará ( část II.)

 
 
 
 
 
 

  

Poděkování za úrodu

Poděkovat za dar je slušnost. Naši předkové věděli, že i úroda není závislá jen na jejich snaze, ale i na Bohu, který ve svých záměrech všechno řídí. Proto po sklizních hospodáři děkují za úrodu. Začátkem září se i v našem kostelíčku děkovalo za úrodu a tak jsme se šly podívat, jak byl vyzdobený.