Bruslení

09.01.2018 17:50

CMŠ VE SPOLUPRÁCI S FARNOSTÍ LUDGEŘOVICE

SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY, KDO RÁDI BRUSLí

NA TRADIČ  BRUSLENÍ V SOBOTU 3. 2. 2018 OD 13.45-14.45 HOD NA ZIMNÍ STADION V NOVÉM BOHUMÍNĚ

 ( Na stadionu je možné zapůjčit brusle i oporu pro malé děti.)