Vítejte na stránkách Církevní mateřské školy 

v Ludgeřovicích

 

Naše mateřská škola se nachází v  oblasti malebného Hlučínska 7 km od Ostravy. Svou vlastní mateřskou školu zde sestry vybudovaly již v roce 1927 v centru obce a v blízkosti farního kostela sv. Mikuláše. 

 

Milí rodiče, 

srdečně Vás zveme na besedy/přednášky, které se budou konat v rámci projektu „Obklopme děti ze všech stran odbornou a obětavou péčí“ v naší mateřské škole.

 

25. ledna 2018 v 16,30 hod, 30.ledna v 16,30 hod - beseda rodičů s pedagogy ZŠ Ludgeřovice  na téma „ připravenost dítěte na vstup do základní školy“ . 

Prosíme rodiče, aby se zapsali v šatně, nebo oznámili ve třídě, kterého termínu besedy by se chtěli zúčastnit.

 

15.února 2018 v 16 hod - beseda rodičů s odborníky z Krajské pedagogicko psychologické poradny v Ostravě na téma „školní zralost, připravenost dítěte na vstup do základní školy“ .

 

Na těchto besedách bude přednáška odborníků a poté můžete pokládat dotazy nebo se po skončení můžete dotazovat individuálně.

 

Zveme všechny rodiče, kteří mají zájem o tuto problematiku, a to nejen rodiče letošních předškoláků

 

    Karneval  2018

    Ve středu 10.1.2018 jsme prožili karneval. Už při příchodu do heren měly děti na sobě kostým (moc velké díky rodičům, kostými byly krásné)  a tak si mohly užívat karnevalové atmosféry od samého rána. Po deváté hodině přišel, dětmi netrpělivě očekávaný,  Hopsalín s programem v cirkusovém duchu, proplétaném tanečky, pohybovkami a soutěžemi. Krásnou odměnou na závěr karnevalu pro každé dítě byl vlastnoručně vytvarovaný balónek od Hopsalína. 

 

 

 

Svátek Tří králů 

 V pátek 5. ledna jsme se společně vidali do kostela, abychom se poklonili jako tři králové narozenému Ježíši, v rukou jsme nenesli žádné dary, jen radosta vděčnost, že se narodil. Pak jsme prožili i mši svatou, kterou nám odsloužil pan kaplan o. Lukáš.